Välrenommerad specialist för asbestsanering runt Sollentuna i Stockholm


Är du i behov av att få asbestsanering utförd? Med oss får du en lokal saneringsfirma som mest har uppdrag i närområdet, men gärna kommer till dig oavsett var i Stor-Stockholm du finns. Behövs en sanering Helenelund, Edsviken, Kista, Tureberg, Häggvik, Stinsen, Silverdal, Vässjön, Norrviken, Edsberg, Viby, Landsnora i Sollentuna, Stockholm? Hör av dig till oss!

Har du en fastighet med asbest?


Asbest är farligt att andas in, dammet kan ge stora problem med hälsan och bland annat leda till cancer. Därför behövs en specialist när det ska utföras sanering av asbest. Vi kan stå för sanering av eternitplattor så att du slipper problemet med asbest – och så att din fastighet inte riskerar att göra människor sjuka.

Totalentreprenad eller delar av jobbet?


Totalentreprenad kan vara en smidig lösning:

  • du slipper stå för projektledningen
  • vi tar hand om planering och att hitta de lösningar som passar dig
  • vi har ett stort kontaktnät med hantverkare som vi kan koppla in vid behov
  • vi samordnar alla arbetsinsatser och färdigställer allt

Hur fungerar egentligen ROT?


När du anlitar oss som privatperson kan du använda ROT-avdraget! Saneringen utförs av behöriga och trogna medarbetare som alltid bjuder på gott bemötande. Med ROT-avdraget behöver det inte bli dyrt för dig!

Hör med en bra byggnadsfirma från Sollentuna idag!


Namn *

Telefon *

Email *

Fastighetsadress + Ort *

Beskriv ert behov, förutsättningar, antal m2 & adress